Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


glossalgia : n. Dil ağrısı, glosalji.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


hypophyseal : a. Hipofizeait.


maschale : n. Koltuk altı.


metastatic : a. Metastaza ait.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.


salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.


simila similibus curantur : n. Benzer şeyler birbirlerini tedavi ederler (homeopati nazariyesi).