Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

aberrant nedir?

aberrant : a. 1. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren; 2. Normal tipten ayrı, sapık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


loop : n. İlmek.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


periaortic : a. 1. Aort yakınında, aort'a komşu, aort'a bitişik, 2. Aort'u çevreleyen.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


rabies : n. Kuduz hastalığı,


sapremic : a. 1. Sapremi ile ilgili; 2. Sapremi gösteren, sapremi ile belirgin.


secretagogue : n. 1. Salgı yapımını uyarıcı; 2. Salgı yapımını uyarıcı madde (ilaç v.s.).