Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

abionergy nedir?

abionergy : n. See: abiotrophy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


hygienic : a. Sıhhi.


ichor : n. Cerahat, irin.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


mange : n.Uyuz hastalığı.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


rhacoma : n. 1. Deriyi sıyırma, sıyrılma, sıyrık; 2. Sarkık skrotum testis torbasının sarkık duruşu.