Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

abionergy nedir?

abionergy : n. See: abiotrophy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


epididymal : a. Epididime ait.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


hemoposia : n. Kan içme.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


oculopathy : n. Göz hastalığı.


onychogryposis : n. Tırnakların içe kıvrılması, batan tırnak, pençe tırnak.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


parablepsia : n. See: Parablepsis.


quadruple : a. Dörtlü.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


rheometry : n. 1. Elektrik akımının şiddetini ölçme; 2. Kan akımının hızını ölçme.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


sella : n. (pl. sellae). Eğer, eğersi çukur.