Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

acapnia nedir?

acapnia : n. Kandaki karbondioksidin azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


histoma : n. Doku tümörü.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


pneometer : n. see: Spirometer.


postcerebral : a. Beyin arkasında.


prohormone : n. Hormon öncüsü madde.


sarcomatoid : a. Sarkom şeklinde, sarkomsu.


shin : n. İncik, tibia ve bacağın çıkık ön ucu.


tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.


tendovaginal : a. Kiriş ve kılıfına ait.


thermophobia : n. Marazi hararet korkusu veya ısıya tahammül edememe, hararete dayanıksızlık.