Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

acarophobia nedir?

acarophobia : n. Marazi uyuz korkusu, akarofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


myxorrhea : n. Sümük akması.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.