Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

acarophobia nedir?

acarophobia : n. Marazi uyuz korkusu, akarofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryotherapy : n. Üzüm tedavisi, sadece üzümle veya diyete bol üzüm ilavesiyle bazı hastalıkların tedavisi (kabızlık tedavisinde olduğu gibi).


chief : n. Baş, şef, amir.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


movement : n. Hareket.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


pinta : n. Küba ve Amerika'nın Güney kısımlarında görülen ve tuhaf renk değişiklikleriyle vasıflı olan bir çeşit treponema hastalığı.


pix : n. Zift.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


potbelly : n. Büyük ve şiş karın.


pyonephrolithiasis : n. Böbrekte taş ve cerahat bulunması.


satellite : n. 1. Kendisinden daha büyük oluşuma bağlı olarak hareket gösteren veya ona eşlik eden aynı cinsten daha küçük oluşum, peyk, satelit; 2. Ana kromozom'a, sap şeklinde ince uzantı ile tutunmuş küçük kromozom parçası.