Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

acathectic nedir?

acathectic : a. Safra pigmentlerini tutma kabiliyetini kaybeden karaciğer hücreleri bu terimle vasıflandırılır, akatektik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.


cryptoxanthin : n. biochem. Yumurta sarısı, yeşil ot ve sarı mısırda bulunan ve vücutta A vitaminine değişebilen bir boya maddesi.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


intraurethral : a. Uretra içi, uretra içinde.


intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


perodactylus : n. Parmakları doğuştan yeterince gelişmemiş veya şekil bozukluğu gösteren bebek.


picorna virus : n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


pyonephrolithiasis : n. Böbrekte taş ve cerahat bulunması.


rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.