Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterial nedir?

bacterial : 1. Bakterilerle ilgili; 2. Bakterilerin oluşturduğu, bakterilerin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


gastroptosis : n. Mide düşüklüğü.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


palograph : n.Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimleri kaydeden alet, palograf.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.