Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacterial nedir?

bacterial : 1. Bakterilerle ilgili; 2. Bakterilerin oluşturduğu, bakterilerin sebep olduğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


concavoconvex : a. Bir tarafı içbükey diğer tarafı dışbükey.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


eduction : n. Narkoz almış hastayı tekrar normal durumuna getirme, genel anestezi'den sonra hastayı ayıltma.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


hallux : n. Ayak başparmağı.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


isochronal : a. See: isochronic.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.