Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bactericide nedir?

bactericide : n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

hemifacial : a. Yüzün tek tarafında (yarısında) duyulan veya olan.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


locomotory : a. See: locomotive


luminescence : n. Işık verme özelliği.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


raphania : n. Çavdar hastalığı, rafanya.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


regular : a. Normal, muntazam, nizamlı, usule uygun.