Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

bactericide nedir?

bactericide : n. Bakterileri yokeden bir madde, bakterisid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


deoxycortone : n. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenleyen ve adrenal korteksten salgılanan bir hormon.


echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.


ejaculatio : n. See: ejaculation.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


lime : n. Kireç


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


nape : n. Ense.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.