Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

bacteriophagology nedir?

bacteriophagology : n. Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


encephalolith : n. Beyin taşı.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


menstruate : v. Adet görmek.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


rabies : n. Kuduz hastalığı,


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.