Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bacteriophagology nedir?

bacteriophagology : n. Bakteriofajları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


ray : n. 1. Şua, ışın, bir merkezden yayılan ışık hattı; 2.Radyoaktif.


silica : n. biochem. Silisyum dioksidi, çakmak taşı toprağı (SiO2).


spongioplasm : n. Protoplazmada bulunan lifcik ağı.


tachy : pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.