Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

ballottement nedir?

ballottement : n. 1. Sıvı içindeki bir cismin, aniden ileriye doğru itilişini takiben tekrar eski yerine dönüşü (sıvı ortamda bulunan tümör v.s. oluşumun varlığını ve büyüklüğünü tesbitte kullanılan bir muayene metodu); 2. Amnion sıvısı içinde fetüsün mevcudiyetini, dolayısıyla gebeliğin kat'i belirtisini göstermek üzere uygulanan bir metot (Bk. external ve internal ballottement).

Abdominal ballottement : Bk. eşternal ballottement;


Direct ballottement : Bk. internal Ballotetement;


External ballottement : Gebe karnının iki yanına konan ellerden birisi uterus duvarı üzeirnden fetüsü ani olarak karşı yöne ittiği zaman fetüs'ün diğer ele çarpması;


İndirect ballottement : Bk. external ballottement;


Internal ballottement : Gebe kadında, yumuşayan serviks aracılığıyla fetüs kısımlarının parmak ucuyla yukarı itilişini takiben, bu kısımların tekrar aşağıya inerek muayene eden parmağa çarpması;


Vaginal ballottement : Bk. internal ballottement.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


gonadokinetic : a. Gonadların faaliyetini uyaran (kamçılayan).


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


plantaris : n. taban kası.


reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).


recanalization : n. Herhangi bir sebeple tıkanmış kanalı tekrar açık hale getirme.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.