Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

beam nedir?

beam : n. Işın 8güneş ve röntgen).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleb : n. Büyük kabarcık.


catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


embryulcus : n. rahimden ölü fetusu çıkarmaya yarayan kancalı bir alet.


epiglottic : a. Epiglota ait, epiglotticus.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.


sarcotic : a. 1. Et oluşması ile ilgili; 2. Et oluşmasını uyarıcı, etli doku meydana gelişini hızlandırıcı.


subcoracoid : a. Korakoid çıkıntı altı, korakoid altında bulunan.


sulfureous : a. biochem. Kükürtlü, kükürt kokar kükürtsü.


systematization : n. 1. Sistemli şekle getirme, sistemleştirme; 2. Fikirlerin, anlam ifade edecek şekilde sıralanması, fikir ve düşünce düzeni.


tachylalia : n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.