Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

bicellular nedir?

bicellular : a. İki hücreden meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowleg : n. Dizler arasının aşırı açık oluşu ile belirgin bacaklardaki şekil bozukluğu, yay bacak, genu varum.


cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


cavity : n. Kavite, sinus, cavitas, boşluk.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


jelly : n. Pelte.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


percent : a. Yüzde, %.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.