Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

bismuthosis nedir?

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


diabetogenic : n. a) Diabet meydana getiren. b) Hipofiz ön lobundan salgılanan bir hormonu nitelendirmek için kullanılan deyim.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


knee : n. Diz, genu.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


neurimotor : a. Motor (efferent) sinirler ilgili.


nicotined : a. Nikotinli.


organo- : pref. Organla ilgili.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


rubefacient : a. & n. deriyi kızartan, deriyi kabartmadan kızartan ilaç.