Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

bismuthosis nedir?

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


cordate : a. See: cordiform


electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).