Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

brachiogram nedir?

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hematosalpinx : n. Salpenkste aybaşı kanı toplanması.


inanimate : a. Cansız, ölü.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


ozonize : v. biochem. a) Ozonlaştırmak. b) İçine ozon karıştırmak.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


proctoplasty : n. Rektumun plastik tamiir, proktoplasti.


ringing : n. Çınlama, kulakta hissedilen çınlama sesi.