Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

brachiogram nedir?

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


embolic : a. Tıkaca ait.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


microbial : a. See: microbic.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


paramterismus : n. Genişbağ (ligamentum latum) ın ağrılı spazmı.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


psychrotherapy : n. Hastalığı soğukla tedavi etme, soğuk hava tedavisi, psikroterapi.


scapulodynia : n. Kürek kemiği üzerinde hissedilen ağrı, skapula ağrısı.


silicones : n. Su çekme özelliği bulunmayan organik bileşikler.