Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

branny nedir?

branny : a. Kepek gibi, kepekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


gravidity : n. Gebelik.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


histoplasmosis : n. Vücuttaki histoplazmların sebep olduğu ve zayıflık, ateş ve dalak büyümesi ile belirli bir hastalık, histoplazmoz.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.