Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

branny nedir?

branny : a. Kepek gibi, kepekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


impervious : a. See: İmpermeable.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


melanoplakia : n. Ağız mukozasında pigmentli lekeler bulunması.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


nasihorn : n. burun boynuzu.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


perivascular : a. Damarı saran.


protocol : n. Bir hastanın hastalık hikayesini ve tedavisini yalızı olarak bildiren belge, protoko.