Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

bruit nedir?

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.

Traube's brush : See: Gallop rhythm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


odontoglyph : n. Dişleri kazıyarak temizleme aleti.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


postgeminum : a. Arka corpora quadrigemina.


quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).


radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.


spasticity : n. Spazmlarla beliril olma hali.