Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

bruit nedir?

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.

Traube's brush : See: Gallop rhythm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


leischmania : n. İnsanın vücudunda yuvarlak, kanlı jelozda kuyruklu şekil alan bir cins parazit, layişmanya.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


neurological : a. Nevroljiye ait.


ovoid : a. See: Oval.


phlegmatic : a. 1. Lenfavi; 2. Soğukkanlı.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


pyelopathy : n. Piyelon hastalığı.