Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

bulbous nedir?

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


deleterious : a. Vücuda zararlı, toksik.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


lith(o) : Pref. taş.


masto- : pref. Meme, göğüs.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


potassic : a. biochme. Potaslı.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


release : n. Salınma, açığa çıkam, serbest kalma.


reparation : n. Reparasyon; 1. Yaralanmış bir dokunun kendini tamir etmesi; 2. Sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.