Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

bulbous nedir?

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnamene : n. See: Styrene.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


crust : n. Yara kabuğu


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


lageniform : a. Şişebiçim.


subintimal : a. İntima altında.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


leucopenia : n. Lökopeni.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


map : n. Grafik, şema, harita.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


paracousia : n. See: Paracusia.


ptahonomy : n. Hastalık kanunları bilimi, patonomi.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.