Bugün : 20 Mart 2018, Salı

Favorilere Ekle!

burn nedir?

burn : n. Yanık, yanık yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


intrauterine : a. Rahimiçi, in utero.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


local infection : Lokal enfeksiyon.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


pipet : n. Sıvıları bir kabdan başka bir kaba nakletmek için icne cam boru, piyet.