Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

burn nedir?

burn : n. Yanık, yanık yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


electrization : n. Elektriklenme.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hypercardiotrophy : n. See: Hypercardia.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


imperforate : a. Delinmemiş.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


local infection : Lokal enfeksiyon.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


per primam intentionem. : a. İltihaplanmaksızın iyileşme şeklinde (yara kapanması hakkında).


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


process : n. Proçes, çıkıntı, processus.