Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

burn nedir?

burn : n. Yanık, yanık yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


diphonia : n. Konuşm sırasında çıkan iki ayrı ses tonu.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


eusitia : n. Normal iştih.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


konimeter : n. See: Konometer.


methaqalone : n. Hipnotik.


microdontism : n. See: Microdontia.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.