Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

burn nedir?

burn : n. Yanık, yanık yeri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


dermato- : pref. See: Derm.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


meibomianitis : n. Göz kapaklarındaki Meibom bezlerinin iltihabı.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


monticulus : n. (pl. monticuli). Dağcık, tepecik.


neuromatous : a. Nevroma ait.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.