Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caldwell-luc operation nedir?

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellous : a. Bünyesi sünger gibi olan.


calciferol : n. biochem. Ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O).


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


cystoradiography : n. See: cystography.


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


obeliad : a. Obelyona doğru.


potassa : n. biochem. Potasyum hidroksid.