Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

calorie nedir?

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).


bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


embalmer : n. Tahnitçi.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.


pexis : n. 1. Organ veya oluşumun ameliyatla tesbit edilmesi, ogranın belli bir yere dikişle tutturularak sabitleştirilemsi; 2. Herhangi bir maddenin doku tarafından tutulması, maddenin dokuda toplanması.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.