Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

carbonic nedir?

carbonic : a. biochem. Karbona ait, karbonik, fahmi.

carbonic acid : biochem. Karbon asidi.


carbonic acid gas : biochem. Karbon asidi gazı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


ephelides : n. Çil, benek.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


marriage : n. Evlenme, evlilik.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.