Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

carbonometry nedir?

carbonometry : n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


comperssorium : n. Baskı aleti, özellikle kanamayı durdurmak için damar üzerine uygulanan alet


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


effeminate : a. Kadınımsı, kadına has, erkek davranışına benzemeyen.


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.