Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

carcinosarcoma nedir?

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.

Embryonal carcinosarcoma : See: Wilm's tumor;


Renal carcinosarcoma : See: Wilm's tumor.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


garlic : a. Sarmısak.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hematosalpinx : n. Salpenkste aybaşı kanı toplanması.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.