Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

carcinosarcoma nedir?

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.

Embryonal carcinosarcoma : See: Wilm's tumor;


Renal carcinosarcoma : See: Wilm's tumor.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


feminize : v. 1. Kadınlaştırmak, 2. Kadınlaşmak.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


glaucomatous : a. Klokomlu.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


loosen : v. İshal vermek.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


polysialia : n. Tükürük salgısının artışı.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.


psychology : n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloji.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


sclerosarcoma : n. Sert etli epulis cinsi.


spermatocelectomy : n. Spermatoseli çıkarma ameliyesi.


stapes : n. Orta kulağın üç kemiğinden en içteki, üzengi kemik, os stapes.