Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

cardiac nedir?

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.

cardiac aneurysm : See: Aneurysm.


cardiac arrest : Kalb aktivitesinin tamamen durması.


cardiac artery : Kalb damarı.


cardiac asthma : Kalb astması.


cardiac bed : Hastanın oturur vaziyette yattığı yatak çeşidi.


cardiac catheterization : Uzun bir plastik tübün kol venasından girilerek sağ ventrikül sağ atrium ve a. pulmonalis'e sokulması.


cardiac disease : Kalb hastalığı.


cardiac insufficiency : Kalb yetmezliği.


cardiac oedema : Yerçekimine bağlı olarak meydana gelen su toplanması.


cardiac passion : 1. Mide sancısı; 2. Kalb hastalığı.


cardiac rheumatism : Kalb romatizması.


cardiac tamponade : Kalbin baskı altında kalması, kalb tamponadı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


foulage : n. Yoğurur şekilde kaslara bastırma,bu şekilde yapılan masaj.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


partus : n. Doğum.


phosgenic : a. Işık oluşturan, ışık veren.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.