Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cardiac nedir?

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.

cardiac aneurysm : See: Aneurysm.


cardiac arrest : Kalb aktivitesinin tamamen durması.


cardiac artery : Kalb damarı.


cardiac asthma : Kalb astması.


cardiac bed : Hastanın oturur vaziyette yattığı yatak çeşidi.


cardiac catheterization : Uzun bir plastik tübün kol venasından girilerek sağ ventrikül sağ atrium ve a. pulmonalis'e sokulması.


cardiac disease : Kalb hastalığı.


cardiac insufficiency : Kalb yetmezliği.


cardiac oedema : Yerçekimine bağlı olarak meydana gelen su toplanması.


cardiac passion : 1. Mide sancısı; 2. Kalb hastalığı.


cardiac rheumatism : Kalb romatizması.


cardiac tamponade : Kalbin baskı altında kalması, kalb tamponadı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


genetic : a. 1. Genlerle ilgili kalıtımla ilgili; 2. Genlerle geçen, kalıtsal.


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


mammillated : a. Memebaşı gibi çıkıntıları olan.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.