Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cardiac nedir?

cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.

cardiac aneurysm : See: Aneurysm.


cardiac arrest : Kalb aktivitesinin tamamen durması.


cardiac artery : Kalb damarı.


cardiac asthma : Kalb astması.


cardiac bed : Hastanın oturur vaziyette yattığı yatak çeşidi.


cardiac catheterization : Uzun bir plastik tübün kol venasından girilerek sağ ventrikül sağ atrium ve a. pulmonalis'e sokulması.


cardiac disease : Kalb hastalığı.


cardiac insufficiency : Kalb yetmezliği.


cardiac oedema : Yerçekimine bağlı olarak meydana gelen su toplanması.


cardiac passion : 1. Mide sancısı; 2. Kalb hastalığı.


cardiac rheumatism : Kalb romatizması.


cardiac tamponade : Kalbin baskı altında kalması, kalb tamponadı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


enter : pref. Barsak anlamına önek.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


extract : n. 1. Öz, hülasa; 2. Ham maddelerdeki cevherin su, alkol, eter gibi maddelerle eritilerek elde edilmesi (bu eritici madde sonradan uçurularak cevher saf halde meydana çıkarılır).


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


mesometritis : n. Mezometr (geniş bağ) iltihabı, mezometrit


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


scrofula : n. Sıraca.


significant : a. Mühim, önemli.