Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

carnophobia nedir?

carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


invertase : n. biochem. Bira mayasında ve bazı hayvanların barsaklarında bulunan bir ferment, kamış şekerini invert şekere (dekstroz ve levüloz) karışımına çeviren bir enzim.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


muscle : n. Kas, adale, musculus.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.