Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

carnophobia nedir?

carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


meningina : n. Arachnoid ve pia mater.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


onkinocele : n. Tendon kılıfının şişkin ve iltihaplı hali, onkinosel.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


prostotavesiculitis : n. Prostatın meni kabarcıklarının iltihabı.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


sclerotome : n. 1. Sklerayı kesemk için kullanılan bisturi; 2. Embriyonda somitlerin ön-orta duvarının dağılması sonucunda meydanag elen yaygın hücre yığını.


sextan : a. Altı günde bir olan veya gelen.