Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

cephalohemometer nedir?

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


oppilation : n. See: Constipation.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


prospermia : n. Cinsel birleşim esnasında meni'nin erken gelişi, erken boşalma, erken inzal, bel gevşeklii.


pyreto : pref. Ateş anlamına önek.


rectalgia : n. See: Proctalgia.