Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

cephalohemometer nedir?

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholocystoduodenal : a. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


halo : n. Hale, nur dairesi.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


intraocular : a. Göziçi.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


quartiparous : a