Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

cephalohemometer nedir?

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


cinerea : n. Beyin ve omurilikte bulunan boz madde (gri cevher) kitlesi, sinir sisteminin boz cevheri.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.


rectal : a. Rektum ait,rectalis.


retrognathia : n. Alt çenenin geride bulunuşu ile belirgin şekil bozukluğu.