Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

cephalohemometer nedir?

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


bivalve : a. Vaginal spekulum'da olduğu gibi iki ağzı olan.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


corium : n. See: Cutis.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


detoxify : v. See: Detoxycate.


diarticular : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


karyogonad : n. See: micronucleus.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phlebocyssis : n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.