Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

cephalomeningitis nedir?

cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


lactocele : n. See: galactocele.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


loop : n. İlmek.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


myeloblastic : a. 1. Miyeloblastlarla ilgili; 2. Miyeloblastlar gösteren, miyeloblastların bulunuşu ile belirgin.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.