Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

cephalomeningitis nedir?

cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypnea : n. Solunumun normalden az sayıda oluşu.


colorrhaphy : n. Kolon'un dikilmesi.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


endocrinopathy : n. İç salgı bozukluğundan ileri gelen hastalık hali.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


gastrectomy : n. Midenin amemliyatla çıkarılması, gastrektomi.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


hepatomalacia : n. Karaciğer yumuşaması, hepatomalasi.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


prader-willi syndrome : n. Noksan kilo ile doğum, hipotoni, zihinsel gecikme, erkenden balayan şişmanlık, acromicria ve diabetes mellitus belirtileri ile seyreden, çoğu zaman çocukluk çağında veya büyüme çağında meydana çıkan bir sendrom.


rothelin : n. See. Rubella.


temperature : n. 1. Vücudun hareket derecesi; 2. Suhunet, ısı, hararet, sıcaklık veya soğukluk derecesi.