Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cephalomeningitis nedir?

cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


infra- : pref. Alt.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


nas : pref. Burun anlamına önek.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


saphism : n. See: Lesbianism.


somethesia : n. Duyarlılık.