Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

cheilocarinoma nedir?

cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


consanguinity : n. Kan bağı.


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


hand : n. El, manus.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


juxtaglomerular : a. Böbrek glomerülüne yakın veya bitişik.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.