Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cholecystoduodenostomy nedir?

cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


gonecyst : n. Seminal vezikül.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


paludism : n. See: Paludal fever.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.