Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

cholecystoduodenostomy nedir?

cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


breathe : v. Teneffüs etmek.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


guttatim : adv. Damla damla


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


oleosus : a. Yağlı.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


refraction : n. İnkisar, kırılma, refraksiyon.


rhinovirus : n. Soğuk algınlığı yapan bir virus çeşidi, 50 ayrı tipi mevcuttur.