Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

cholecystoduodenostomy nedir?

cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cornification : n. Boynuzlaşma.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


gelatinase : n. biochem. Jealitini eriten bir enzim.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


praxiology : n. Haraketbilim.


pulverizer : n. Toz haline getirici alet.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.


reproductive : a. 1.Çoğalabilen, velut; 2. Çoğaltabilen.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


sanity : n. Akıllılık, sağlam fikirlilik, aklı başında olma.


stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.


triphthemia : n. Vücuttan atılması gereken maddelerin kanda birikim göstermesi.