Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

chondroblast nedir?

chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


cardiodynia : n. Kalb bölgesinde hissedilen ağrı, kalb ağrısı.


centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


hirsute : a. 1. Kıllı; 2. Pösteki gibi kaba tüylü.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


mammectomy : n. See: Mastectomy.


osmophobia : n. Marazi koku korkusu, ozmofobi.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.