Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

chorioma nedir?

chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


demucosation : n. Herhangi birorgan mukozasının ameliyatla çıkarılması.


dens(-tes) : n. Dişler.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


drip : v. 1. Damlamak, damlalar halinde düşmek; 2. Damla damla akıtmak (Damar v.s. içine).


endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


gastric : a. Mideye ait, midevi, gastrik, gastricus.


gelatinase : n. biochem. Jealitini eriten bir enzim.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


lung : n. Akciğer.


maschale : n. Koltuk altı.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.