Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

chorioma nedir?

chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

digestibility : n. Hazım imkanı.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


duro-arachnitis : n. Dura mater ile araknoidin iltihabı.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


hygrophobia : n. Rutubetten aşırı korkma (Rutubetli yerde oturmaktan veya rutubetli bir şey giymekten aşırı çekinme gibi).


hyperhydration : n. Vücutta fazla su birikmesi.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


miner's elbow : n. Dirsek bölgesinde bulunan bir kese (bursa) nın iltihabı.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


orgasm : n. Cinsel temasta şiddetli heyecan, orgazm.


parasthenia : n. Ogranik dokunun anormal fonksiyonu, parasteni.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


saphrophilous : a. Ölü madde yiyerek geçinen.


spasmogenous : a. Spazm meydana getiren, spazmojen.


stereoplasm : n. Protoplazmanın daha katı parçası.