Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

chromatopsia nedir?

chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decarbonization : n. Akciğerler yoluyla kandaki CO2'in atılması, dolayısıyla O2 alınarak kanın temizlenmesi.


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


seronegativity : n. Serolojik testte negatif sonuç verme hali, serolojik reaksiyon göstermeme hali.


steat(o)- : pref. Yağ.


sulearsphenamine : n. biochem. %20 arsenik ihtiva eden kokusuz sarı toz.