Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

colpostenosis nedir?

colpostenosis : n. Vagina daralması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


carotenemia : n. Kanda karoten bulunuşu, yalancı sarılık (Aşırı miktarda artışı deri renginin hafif sarılaşmasına sebep olur).


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


inosituria : n. İnositol işeme.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


marantic, marasmic : a. Marazma ait.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


pan- : pref.Bütün.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


sign : n. İşaret, araz, belirti.


spinocortical : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait, kortikospinal.