Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

condyloid nedir?

condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.

condyloid process : Çene kemiği eklemi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


condom : n. prezervatif


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


dermatosiophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


druggist : n. Eczacı.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


materia : n. Madde.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


phenolsulfonphthalein : n. biochem. Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan kırmızı billuri toz.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.