Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

cornu nedir?

cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.

Anterior cornu : Omurilik veya bein ön boynuzu, cornu anterius;


dorsal cornu : Omurilik arka boynuzu, cornu dorsale (posterior);


Greater cornu : Hiyoid büyük boynuzu, cornu majus;


inferior cornu : Omurilik veya beyin alt boynuzu, cornu inferioris (inferius);


inferior cornu, of the thyroid cartilage, : Tiroid kıkırdağın alt boynuzu;


lateral cornu : Omurilik yan boynuzu, cornu laterale;


Lesser cornu : Hiyoid küçük boynuzu, cornu minus;


Posterior cornu : omurilik veya beyin arka boynuzu, cornu posterius;


superior cornu : kıkırdağın üst boynuzu;


ventral cornu : Omurilik ön boynuzu, cornu ventrale (anterior).


cornu coccygeum : anat. Eklem çıkıntısından oluşan, yukarıya yönelik boynuz.


cornu inferious : anat. kalkan kıkırdağın arka kıyısının halka kıkırdakla bir eklem bağlantısı yapan, alt boynuzu.


cornu majus : anat. Dil kemiğinin büyük boynuzu.


cornu minus : anat. Dil kemiğinin küçük boynuzu.


cornu of the hyoid bone : Dil kemiği (hiyoid)'nin boynuzları.


cornu of the lateral ventricle : Beyin yan karıncık boynuzları.


cornu of the thyroid cartilage : Tiroid kıkırdağın boynuzları.


cornu ossis coccygi : Koksiks kemiğinin boynuz çıkıntısı.


cornu ossis sacri, : sakrum boynuzu.


cornu posterius : anat. Arka boynuz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


isthmian : a. İstmusa ait.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


mersalyl : n. biochem. İdrar söktürücü olarak verilen beyaz billüri toz (C13H16HgNNaO6), mersalil.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


praxiology : n. Haraketbilim.


prepyloric : a. Pilor önünde.


radioreaction : n. Işınlamaya karşı vücudun herhangi bir şekiled gösterdiği reaksiyon, özellikle aşırı dozda ışına karşı deride görülen reaksiyon, radyoreaksiyon.


scarlatinal : a. 1. Kızıl ile ilgili; 2. Kızıl'a bağlı, kızıl'ın sebep olduğu.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.


stereochemistry : n. biochem. Bir molekül atomlarının boşlukta duruş şekillerini inceleyen kimya dalı.


strongylus : n. At v benzeri hayvanların barsaklarında bulunan ve bazan insana da geçebilen bir uyvarlak solucan cinsi.