Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

cornu nedir?

cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.

Anterior cornu : Omurilik veya bein ön boynuzu, cornu anterius;


dorsal cornu : Omurilik arka boynuzu, cornu dorsale (posterior);


Greater cornu : Hiyoid büyük boynuzu, cornu majus;


inferior cornu : Omurilik veya beyin alt boynuzu, cornu inferioris (inferius);


inferior cornu, of the thyroid cartilage, : Tiroid kıkırdağın alt boynuzu;


lateral cornu : Omurilik yan boynuzu, cornu laterale;


Lesser cornu : Hiyoid küçük boynuzu, cornu minus;


Posterior cornu : omurilik veya beyin arka boynuzu, cornu posterius;


superior cornu : kıkırdağın üst boynuzu;


ventral cornu : Omurilik ön boynuzu, cornu ventrale (anterior).


cornu coccygeum : anat. Eklem çıkıntısından oluşan, yukarıya yönelik boynuz.


cornu inferious : anat. kalkan kıkırdağın arka kıyısının halka kıkırdakla bir eklem bağlantısı yapan, alt boynuzu.


cornu majus : anat. Dil kemiğinin büyük boynuzu.


cornu minus : anat. Dil kemiğinin küçük boynuzu.


cornu of the hyoid bone : Dil kemiği (hiyoid)'nin boynuzları.


cornu of the lateral ventricle : Beyin yan karıncık boynuzları.


cornu of the thyroid cartilage : Tiroid kıkırdağın boynuzları.


cornu ossis coccygi : Koksiks kemiğinin boynuz çıkıntısı.


cornu ossis sacri, : sakrum boynuzu.


cornu posterius : anat. Arka boynuz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


buccolabial : a. Yanak ve dudakla ilgili.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


myeloradiculitis : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin iltihabı, miyeloradikülit


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.