Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

cornu nedir?

cornu : n. (pl. cornua) 1. Boynuz; 2. Boynuzsu çıkıntı.

Anterior cornu : Omurilik veya bein ön boynuzu, cornu anterius;


dorsal cornu : Omurilik arka boynuzu, cornu dorsale (posterior);


Greater cornu : Hiyoid büyük boynuzu, cornu majus;


inferior cornu : Omurilik veya beyin alt boynuzu, cornu inferioris (inferius);


inferior cornu, of the thyroid cartilage, : Tiroid kıkırdağın alt boynuzu;


lateral cornu : Omurilik yan boynuzu, cornu laterale;


Lesser cornu : Hiyoid küçük boynuzu, cornu minus;


Posterior cornu : omurilik veya beyin arka boynuzu, cornu posterius;


superior cornu : kıkırdağın üst boynuzu;


ventral cornu : Omurilik ön boynuzu, cornu ventrale (anterior).


cornu coccygeum : anat. Eklem çıkıntısından oluşan, yukarıya yönelik boynuz.


cornu inferious : anat. kalkan kıkırdağın arka kıyısının halka kıkırdakla bir eklem bağlantısı yapan, alt boynuzu.


cornu majus : anat. Dil kemiğinin büyük boynuzu.


cornu minus : anat. Dil kemiğinin küçük boynuzu.


cornu of the hyoid bone : Dil kemiği (hiyoid)'nin boynuzları.


cornu of the lateral ventricle : Beyin yan karıncık boynuzları.


cornu of the thyroid cartilage : Tiroid kıkırdağın boynuzları.


cornu ossis coccygi : Koksiks kemiğinin boynuz çıkıntısı.


cornu ossis sacri, : sakrum boynuzu.


cornu posterius : anat. Arka boynuz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


egg : n. See: Ovum.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


internatal : a. İlyelerarası.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lecheroussness : n. Aşırı cinsel arzu gösterme hali, şehvet düşkünlüğü.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


piposulfan : n. Alkilizan maddelere benzeyen ancak etki tarzı henüz tam olarak bilinemeyen bir madde.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.