Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

cryptococcus nedir?

cryptococcus : n. Bir mantar türü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


carbohydrase : n. biochem. Karbon hidratları hidrolize eden enzim, karbonidraz.


caroticus : n. Karotise ait, karotik.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


education : n. Eğitim, öğretim.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


endocrinopathy : n. İç salgı bozukluğundan ileri gelen hastalık hali.


ferrous : a. biochem. İki kıymetli demiri ihtiva eden.


iridomalacia : n. İrisin yumuşaması, iridomalasi.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


morbific : a. Hastalık getiren.


parumbilical : a. Göbekaltı.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.