Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

cryptococcus nedir?

cryptococcus : n. Bir mantar türü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hemochrome : n. Kanın oksijentaşır pigmenti.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.