Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

cycle nedir?

cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.

Anovulatory cycle : Kadında, yumurtalama olmaksızın cereyan eden devre;


cardiac cycle : Kalbin aşağı yukarı 1 saniye kadar süren bir adet nabız artışına sebep olan vuruşlarının tekrarlanması;


golgi's cycle : plasmoidum' malariae'nin insan kanında geçirdiği hayat süresi;


Kreb's cycle : Trikarboksiik asit siklusu;


Menstrual cycle : Mensturasyon ile sonlanan fizyolojik olayların muntazaman tekerrürü;


Peproductive cycle : Döllenme, gebelik ve doğum olaylarını içine alan değişikliklerin bütünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


cinnamene : n. See: Styrene.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


needling : n. İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


porencephalia : n. See: Porencephaly.