Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

cycle nedir?

cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.

Anovulatory cycle : Kadında, yumurtalama olmaksızın cereyan eden devre;


cardiac cycle : Kalbin aşağı yukarı 1 saniye kadar süren bir adet nabız artışına sebep olan vuruşlarının tekrarlanması;


golgi's cycle : plasmoidum' malariae'nin insan kanında geçirdiği hayat süresi;


Kreb's cycle : Trikarboksiik asit siklusu;


Menstrual cycle : Mensturasyon ile sonlanan fizyolojik olayların muntazaman tekerrürü;


Peproductive cycle : Döllenme, gebelik ve doğum olaylarını içine alan değişikliklerin bütünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


terato : pref. Ucube, teras.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


odontorthosis : n. Diş intizamsızlıklarının düzeltilmesi.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


silicious : a. 1. Silis'e benzeyen; 2. Silis'ten oluşmuş, silisli.