Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

cycle nedir?

cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.

Anovulatory cycle : Kadında, yumurtalama olmaksızın cereyan eden devre;


cardiac cycle : Kalbin aşağı yukarı 1 saniye kadar süren bir adet nabız artışına sebep olan vuruşlarının tekrarlanması;


golgi's cycle : plasmoidum' malariae'nin insan kanında geçirdiği hayat süresi;


Kreb's cycle : Trikarboksiik asit siklusu;


Menstrual cycle : Mensturasyon ile sonlanan fizyolojik olayların muntazaman tekerrürü;


Peproductive cycle : Döllenme, gebelik ve doğum olaylarını içine alan değişikliklerin bütünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


hyposmia : n. Koklama duyusunun azalması.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


innate : a. Doğuştan.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


onychomadesis : n. Tırnakların tamamen kaybı.


onyxis : n. See: Acronyx.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


segmentkernige : n. Lökositlerin çekirdekleri çok parçalı olanlarına verilmiş ad (Almancadan alınmış olup kliniklerde çok kullanılır ve kısaca "segment" veya "seg" olarak gösterilir).