Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cycle nedir?

cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.

Anovulatory cycle : Kadında, yumurtalama olmaksızın cereyan eden devre;


cardiac cycle : Kalbin aşağı yukarı 1 saniye kadar süren bir adet nabız artışına sebep olan vuruşlarının tekrarlanması;


golgi's cycle : plasmoidum' malariae'nin insan kanında geçirdiği hayat süresi;


Kreb's cycle : Trikarboksiik asit siklusu;


Menstrual cycle : Mensturasyon ile sonlanan fizyolojik olayların muntazaman tekerrürü;


Peproductive cycle : Döllenme, gebelik ve doğum olaylarını içine alan değişikliklerin bütünü.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


oligoria : n. Şahıs veya eşyalara karşı anormal kayıtsızlık, oligori (bir melankoli şekli).


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


portacaval : a. Vena porta ve vena cava inferior ile ilgili.


proteus : n. Bir baktri türü.


pyophthalmitis : n. Gözün cerahatli iltihabı, piyoftalmit.


sawtoothed : a. Kenarları testere gibi ince çıkıntılarg österen, testere dişli.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.