Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

cysticotomy nedir?

cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


ethics : n. pl. Bir diğer ve inanç sistemine bağlı olarak meydana getirilen belirli prensipler.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.