Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

cystosarcoma nedir?

cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


gastrosis : n. Mide hastalığı.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


indivisible : a. Kendisintden daha ufak parçaya ayrılmaz, bölünmez.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


pin : n. Toplu iğne.


pinto : n. See: Pinta.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


rheumatalgia : n. Romatizmal ağrı, romatizma ağrısı,