Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cystosarcoma nedir?

cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


deoxycorticosterone : n. biochem. Kortikosterine benzeyen fakat 11 numaralı karbonda OH yerine H ihtiva eden billur steroid.


desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


tentacle : n. Kamçı.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


megarectum : n. Rektum büyümesi.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.