Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hyponatremia : n. Kandaki sodyum seviyesinin azalması.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


reactivation : n. Etki gücünü kaybetmiş bağışık kana komplementlere sahip taze serum ilave ederek tekrar etki gücü kazandırma.


somatotomy : n. Anatomi.


spermatolytic : a. Spermatolize ait.