Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

dacnomania nedir?

dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


encarditis : n. See: Endocarditis.


erysipelatous : a. Erizipelli.


facies : n. See: face.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


merycism : n. Geviş getirme.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


photoreaction : n. Işık etkisiyle meydana gelen herhagni bir nitelikte kimyasal reaksiyon, fotoreaksiyon.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.