Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


mia : .


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


oxyecoia : n. Marazi kulakkeskinliği, keskin kulaklılık.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


rhizotomy : n. Spinal sinirlerin köklerini kesme ameliyesi.