Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

dactylospasm nedir?

dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


oxyntic : a. Asit madde salgılayan.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


peripharyngeal : a. Farenks çevresindeki, farenks'i çevreleyen.


pharyngocele : n. Yutak fıtığı, farengosel.


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


pyrexial : a. Hummalı, ateşli.


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.