Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

dead nedir?

dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


caudatum : . Kuyruklu çekirdek, nucleus caudatus.


dextroduction : n. Gözün sağa doğru dönme hareketi.


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


eczematous : a. Ekzemalı.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


gonitis : n. Diz veya diz ekleminin iltihabı.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.


somatotyping : n. Şahısların vücut yapılarına göre sınıflandırılması.


toxolysin : n. Bakteri toksinlerine karşı oluşan, onları tahrip edici nitelikte antikor, antitoksin toksolizin.


tracheoscopy : n. Trakeanın içini ışıkla görerek muayenesi.