Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

deciduomatosis nedir?

deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbromal : n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


phenazopyrdine hydrochloride : n. Özellikle sistit tedavisinde kullanılan idrar yolu sedatifi.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.