Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

decomposition nedir?

decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


homeopathist : n. See: homeopath.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


liquor : n. See: Fluid.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


mouse : n. Fare.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


refractive : a. 1. Işık ışınlarının kırılamsı ile ilgili; 2. Işık ışınlarını kırıcı.


sudorific : a. & n. 1. Sudorifik; 2. Terletici (ilaç).


suprasonic : a. Ses dalgalarından çok daha yüksek frekansta titreşimli (dalga).