Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

decomposition nedir?

decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


clubhand : n. Yumru el.


cornification : n. Boynuzlaşma.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


punch : n. 1. Dokudan küçük yuvarlak parça almada kullanılan özel biyopsi aleti; 2. Bir çeşit alkollü içki; 3. Kırılan dişte diş kökünü çıkarmağa mahsus alet.


pyknosis : n. Ölü bir hücrede nüvenin büzülmüş ve kesifleşmiş hali.


pyrenolysis : n. Hücre çekirdekçiği (nukleolus)'nin eriyip dağılması.


quintuplet : n. Beşiz.


radiotherapy : n. Röntgen tedavisi.