Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

deficiency nedir?

deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.

deficiency disease : Sağlık için alınması mutlaka gerekli olan maddelerden, özellikle vitaminlerden birisinin yeterince alınamadığı durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerumen : n. Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


ichor : n. Cerahat, irin.


incipient : a. Başlayan.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


muscle : n. Kas, adale, musculus.


panneuritis : n. Genel veya multipl sinir iltihabı, panevrit.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


savory : a. 1. İştah açıcı tata sahip, hoş kokulu; 2. Hoş koku veya tata sahip şifalı bir ot, kekik otu.