Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deficiency nedir?

deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.

deficiency disease : Sağlık için alınması mutlaka gerekli olan maddelerden, özellikle vitaminlerden birisinin yeterince alınamadığı durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


dentifrice : n. Dişleri temizlemek için kullanılan diş macunu, tozu veya suyu.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hybrid : a. & n. Melez, karışık.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


photic : a. Işığa ait.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.


pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.


reproduce : v. Doğurmak, yavru meydana getirmek.


sanity : n. Akıllılık, sağlam fikirlilik, aklı başında olma.


sauriosis : n. Keratitis follicularis.