Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

demanstrative nedir?

demanstrative : a. Gösterme esasına dayanan, gösterici, demonstratif.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


nature : n. Tabiat, natura.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.


thermic : a. Sıcağa ait.