Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

diaschisis nedir?

diaschisis : n. Beyindeki sınırlı bir harabiyet, sebebiyle o kısmın idare ettiği vücut bölgesinde görülen görev bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


cerebellar : a. Beyinciğe ait, cerebellaris.


coagulum : n. Pıhtı.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


exocervical : a. 1. Servikse uteri'nin dış kısmı (portio vaginalis9 ile ilgili; 2. Servikal kanalın dışında, portio vaginalis üzerinde.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


nurse : n. 1. Hastabakıcı, hemşire; 2. Hastaya veya bebeğe bakmak. Hastanın bakım hizmetlerini görmek; 3. Emzirmek, meme vermek.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.


plaque : n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.


proving : n. Neticeye ulaşmak için yapılan deney, probe.


pyrogallate : n. biochem. Pirogalol tuz veya ruhu.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.


sourness : n. Ekşilik.