Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

diataxia nedir?

diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodist : n. Chiropody (uayak ve el bakımı) konusunda uzmanlaşmış kimse.


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


dislocation : n. Çıkık.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.


residuum : n. (pl. Residua). Artık, kalan, bakiye, tortu, rüsup (See: A Glossary of chemistry).


splint : n.&v. 1. Kırık kemik v.s. sarmağa mahsus ince tahta veya ona benzer sert veya elastik şey, süyek, atel; 2. Atın ayağında çıkan bir çeşit nasır (topallığa sebep olur); 3. İnce tahtalarla sarmak (kırık kemiği).


subtympanic : a. Timpanik vasfa yakın vasıfta olan (ses).


temporozygomatic : a. Şakak kemiği ve zigomatik kemikle ilgili.


torsion : n. 1. Bükme, burma, bükülme, burkulma, dönme (uzunluğuna mihver üzerinde), torsiyon; 2. Ameliyattan sonra kan akıntısını durdurmak için bir dmarın kesik ucunu bükme.