Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

diataxia nedir?

diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


functio : n. See: function.


guillotine : n. Bademcikleri çıkarmakta kullanılan ve döner ir ustura vasıtasiyle ince dilimler kesebilen cerrahi alet.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


keracele : n. Sert tümör.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


megalomaniac : a. Büyüklük kuruntusu gösteren kişi, megaloman.


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


oligoria : n. Şahıs veya eşyalara karşı anormal kayıtsızlık, oligori (bir melankoli şekli).


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


ora : n. (pl. orae). Kenar, çizgi, sınır.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


pontine : a. Varol köprüsüne ait, pontin.