Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

diataxia nedir?

diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


endoderm : a. Embriyonal gelişim erken devrelerinde oluşan en iç tabaka.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


parent : n. Anne veya baba.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


pseudoplade : n. Küçük beyaz nedbelrle müterafık kellik.


rheo : pref. 1. Akış; 2. Akı (fizikte).


sinistrality : n. Solaklık.


somatome : n. 1. Vücudu oluşturan parçalardan biri (somit); 2. İmkansız doğumda fetüsü kesmek için kullanılan alet.