Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

dichloramine nedir?

dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


ozochrotia : n.Cildin ağır kokması.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


pulpectomy : n. Diş özünün çıkarılması, pulpektomi.