Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

dichloramine nedir?

dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


geriatic : a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


polyposis : n. Çok sayılı polip oluşumu, polipoz.


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.


spermapathy : n. Erkek cinsiyet hücrelerini ilgilendiren herhangi bir bozukluk, spermatozoonların yapı veya hareket bakımından bozukluk gösterişi hali.


sternocleidomastoid : a. Sternum, kalvikül ve mastoid çıkıntıya ait.