Bugün : 16 Ağustos 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

dilatation nedir?

dilatation : n. Genişleme,

Gastric dilatation : Ameliyatı takiben tonüs kaybına bağlı olarak gelişen organda gaz ve sıvı toplanmasıyla belirgin akut mide genişlemesi.


dilatation of vein : Damar genişlemesi, variz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncho-adenitis : n. Bronş guddelerinin iltihabı.


central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


focal : a. Mihraki, odağa ait.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


heme : n. biochem. Hemoglobin molekülünün proteinsiz kısmı.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


osmyl : n. Koku.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


progenitor : n. Ata, cet.


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


pylorospasm : n. Mide ile duodenum arasındaki orifisin fonksiyonel tıkanıklığı.


scoliotic : a. 1.Skolyoz'la ilgili; 2. Skolyoz gösteren, skolyoz'la belirgin; . Skolyoz'lu kişi.