Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

dilatation nedir?

dilatation : n. Genişleme,

Gastric dilatation : Ameliyatı takiben tonüs kaybına bağlı olarak gelişen organda gaz ve sıvı toplanmasıyla belirgin akut mide genişlemesi.


dilatation of vein : Damar genişlemesi, variz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


carinopuncture : n. Keşif maksadı ile beyini delme ameliyesi.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


encephalocele : n. Beyin fıtığı.


gouty : a. Gutlu.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


myzesis : n. Emme.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


onychauxis : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, (umumiyetle ayak parmaklarında), kalın tırnaklılık.


pneumocyte : n. Akciğer hava keseciklerini çevreleyen epitel hücrelerinden her biri.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


sanguimotor : a. Kan deveranına ait.


scan : n. İncelenen organ veya dokuda dağılan radyoaktif izotopun çıkardığı gamma ışınlarından oluşan görüntü (Küçük taneciklerin oluşturduğu mozaik manzarasında örülür).