Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dipsophobia nedir?

dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


myo-edema : n. Kas ödemi.


oesophagus : n. See: Esophagus.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


phallus : n. See: Penis.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.