Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

dipsophobia nedir?

dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenesis : n. Kanser oluşması, kanser meydana gelişi.


celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


citronellal : n. biochem. Citronella yağının esas maddesi.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


gibbous : a. Kambur


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


lethal : a. Öldürücü.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.